Odrasli otroci - starši v dialogu


  • Sinovi in hčere, želite končno zaživeti svobodno, brez spon iz otroštva?
  • Matere in očetje, želite končno zaživeti brez krivde, kaj vse ste naredili narobe, ko ste vzgajali svoje otroke?

Delavnica Odrasli otroci - starši v dialogu je namenjena temu, da se starši in odrasli otroci (20 let in več) odprto in v varnem okolju pogovorijo o njihovih odnosih in o družinski dinamiki, ki je ali še vlada med njimi.

Video predstavitev delavnice:


Zavestni odnosi med predstavniki različnih generacij, med očeti in materami na eni strani in sinovi in hčerami na drugi strani lahko pomagajo, da se prekinejo tako imenovani družinski vzorci, ki pogosto preprečujejo osebno rast in zastrupljajo odnose med nami. Če teh vzorcev, ki so se razvili v matični družni ne razumemo, se kaj hitro začnejo kazati v partnerskih odnosih mlade družine in seveda tudi v vzgoji novih generacij. Razumevanje in preseganje teh ponavljajočih se rušilnih tem omogoča novim družinam, da polno razvijejo nov in svoj lasten potencial.

Obenem pa razreševanje starih zgodb postavlja tudi odnose med starši v matični družini in odraslimi otroci na nove temelje, ki so bolj zdravi in omogočajo zavestno komunikacijo odrasli - odrasli. Tako lahko starši in odrasli otroci drug drugega sprejmejo kot odrasle s pravico in dolžnostjo živeti svoje lastno življenje. To razumevanje in sprejemanje omogoča da ljubeče oddamo stare "družinske vzorce" in vzpostavimo povezavo in bližino na novih temeljih.

Način dela na delavnici, ki je bila razvita s strani Imago terapevtov Sabine in Rolanda Boesla iz Dunaja se razlikuje od klasične partnerske terapije. Tako lahko odrasli otroci staršem povedo iz oči v oči, kot odrasli, kako jim je bilo kot otrokom. Starši se lahko šele v takem pogovoru polno zavedo, kako je njihovo življenje vplivalo na otroke. Obenem pa starši spoštljivo povedo tudi odraslim otrokom, kako so doživljali odraščanje in na kakšnih temeljih želijo graditi odnose v naprej.

Preberite si nekaj izjav udeležencev >>.

Struktura dialogov na delavnici omogoča tako staršem kot odraslim otrokom, da so slišani in da slišijo z odprtim srcem z namenom da ozdravijo stare rane. Delo poteka v parih odrasel otrok in eden od staršev in to vedno s pomočjo asistenta - terapevta. Dialog, tako kot vsi Imago dialogi, omogoča slišanje in razumevanje brez kritiziranja, obtoževanja ali sramotenja. Pomaga nam, da stopimo v deželo drugega in s sočutjem pogledamo svoje odrasle otroke oz kot odrasli svoje odrasle starše.

Delavnica je vodena s strani Rudija in Mete Tavčar in spremljana s pomočjo asistentov, Imago terapevtov tako, da noben par ni prepuščen samemu sebi.


e-obveščanje

prijavi se
odjavi se


Varujemo vašo zasebnost!
Kdo sva?

O nama...

Datumi Odrasli otroci - starši v dialogu

Ta delavnica je namenjena materam/očetom in odraslim hčeram / sinovom ki imajo željo in pogum da bi vzpostavili ali izboljšali svoje medsebojne avtentične in ljubeče odnose. Varna struktura zavestnega Imago dialoga omogoča vsakemu v paru starš - odrasli otrok da odprto govori v o sebi in svojih stiskah, da je z razumevanjem in empatijo slišan in da ravno tako z razumevanjem in empatijo sliši svojega odraslega otroka oz starša. Tako eden kot drugi si v dialogih podelita svoje izkušnje in kako sta doživljala družinsko dinamiko v času odraščanja. Tako se vzpostavi zavedanje o družinskih vzorcih in omogoči gradnja novih načinov komuniciranja in s tem novih odnosov med odraslimi starši in odraslimi otroci. 


Datumi: 
Delavnice trajajo od petka od 17.00 do 21.00, v soboto od 9.00 do 18.00 in se končajo v nedeljo od 9.00 do 14.00 v Kranju. Zaradi dinamike procesov na delavnici se lahko čas zaključka podaljša. 

Cena za delavnico je 600,00 Evrov za par starš - odrasli otrok. 22% DDV je vključen v ceno. Če želite plačati na več obrokov, to napišite v prijavi. Cena za pravne osebe je višja za 30%. Prijava je veljavna samo ob predhodnem plačilu avansa. Na delavnico sprejmeva največ 5 parov. Prenočišča si ureja vsak par sam. Delavnica bo potekale v Kranju. 

ODPOVED

V primeru, da se delavnice zaradi kakršnihkoli razlogov ne morete udeležiti morate to sporočiti po telefonu ( 041 705 120) najkasneje en teden pred srečanjem. V primeru, da udeležbo odpoveste manj kot en teden pred srečanjem ali da se delavnice sploh ne udeležite, vam bomo zaračunali 100% vrednost delavnice.


Pridržujeva si pravico do spremembe terminov in lokacij.